Web Media d.o.o.

Azize Šaćirbegović 2,71000 Sarajevo
ID broj: 4202206190007
PDV broj: 202206190007
Račun: 3387202206536312 UniCredit bank

Ured

+387 33 932-831
+387 33 932-831
info@webmedia.ba

Finansije

+387 61 528 430
finansije@webmedia.ba

Tehnička podrška

+387 61 619 636
web.webmedia@gmail.com

Socijalne mreže